Tarım Analiz Programına konuk olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep Nazlı, “4 yıllık süreçte Kurumumuz çok ciddi yatırımlara vesile oldu. Yaklaşık 11 bin yatırımcı ile sözleşme imzaladık. Hibe desteğimiz ile faaliyete geçen işletmelerde, doğrudan, 41 bin kişiye iş imkânı sağlandı. Bu işletmelerin oluşturduğu ihracat rakamı 50 milyon TL. Yatırımlarımız, tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde hedeflediğimiz tarıma dayalı sanayiye yönelik ihracat rakamı 100 milyon dolar.” ifadelerini kullandı.

IPARD II ile gelen yenilikler 
IPARD II ile gelen yeniliklerden bahseden Nazlı, “IPARD I’de hibe oranlarımız maksimum yüzde 65 idi. IPARD II’de bu oran yüzde 70’e çıkıyor. Kırsal turizm, arıcılık, yerel ürünler, el sanatları gibi alanlarda hibe oranımız yüzde 50’den yüzde 65’e yükseliyor. Et ve süt işleme tesislerinde yüzde 50 olan hibe oranımız yüzde 60’a çıkıyor. Bunun yanında IPARD II ile destek verdiğimiz yatırım alanlarına yenilerini ekledik. Yumurta tavukçuluğu, makine parkları, yenilenebilir enerji bu alanlardan bazıları” dedi.

Yenilenebilir enerji destekleri hakkında bazı önemli detayları izleyiciler ile paylaşan Nazlı, “Yenilenebilir enerji alanında 3 farklı desteğimiz söz konusu. Öncelikle var olan tesislerimizin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yapılacak yatırımlara destek vereceğiz. Bunun yanında gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı enerji yatırımlarına yüzde 65 oranında destek vereceğiz. Üçüncü olarak nüfusu on binin altında olan belediyeler, il özel idareleri, köy idareleri gibi yerlerde 1,2 Milyon Avroya kadar yapacakları projelere yüzde 100 oranında yani tamamını hibe olarak vereceğiz.” diyerek önemli bir bilgiyi de paylaşmış oldu.

“Türkiye’de proje kültürünü oluşturuyoruz” 
“Türkiye’de proje kültürünü oluşturuyoruz” diyen TKDK Başkanı Nazlı, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim yatırımcılarımız için sağlamış olduğumuz en büyük avantajımız, iyi hazırlanmış olan her projeye hibe veriyoruz. Bununla beraber Türkiye’de bir proje kültürü oluşturuyoruz. İlk çağrımızda gelen proje sayısı 41 iken 13. Çağrıda 3 bin 650 adet proje başvurusu gerçekleşmiş. Bunun 2 bin 500’den fazlasını kabul ettik. Toplam başvuru yapan proje sayımız 16 bine yaklaştı ve bunun yaklaşık 11 bini ile sözleşme imzaladık ya da imzalama aşamasındayız.”

TKDK tarafından sağlanan destekler ile üç yüzün üzerinde kırsal turizm tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Nazlı, “Belirli bölgelerde kırsal turizm alanında yoğunlaştık. Nevşehir yöresine sağladığımız destekler ile bu bölge bizim açımızdan bir kırsal turizm bölgesi haline gelmiştir. Bu bölgede çok sayıda otel, restoran, dinlenme tesisi destekledik.” dedi.

Yatırımların sürdürülebilirliği açısından 5 yıllık takip süreci
Hayata geçen yatırımların sürdürülebilirliğine de değinen Nazlı, “Projenin düşünce aşamasından yatırımın tamamlanması ve faaliyete geçmesine kadar her aşamada Kurum olarak bulunuyoruz. Bu açıdan faaliyete geçen bir işletmenin, tesisin sürdürülebilirliği bizim açımızdan çok önemli. Ülke ekonomisine kalıcı etki bırakabilmesi için yatırımın devam ediyor olması çok önemli. Bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yatırım faaliyete geçtikten sonra beş yıl süre ile izleme sürecine tabi tutuyoruz. Ayrıca yatırımcılarımızı bilgilendirmek, aidiyet ve kurum kültürünü artırmaya yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri düzenliyoruz. Eksik oldukları alanda eğitimler düzenleyerek hibe desteği sağladığımız yatırımlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

39 il hakkında çalışma
Gelen bir soru üzerine IPARD Programı kapsamı dışında kalan 39 il hakkında da açıklama da bulunan Nazlı, IPARD Programı, 2000 yılı verileri dikkate alınarak 2006 yılında, önce 20 il ardından 22 il olarak, oluşturulmuş bir program. 81 ilin tamamını destek kapsamına almak için komisyon ile zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ancak bugüne kadar komisyondan olumlu bir yanıt alamadık. Bununla beraber Bakanlığımızın kırsal yatırımları destekleme programı var. Bu programın son iki etabında IPARD kapsamında olmayan 39 ilimiz için bazı özel yatırım alanları oluşturuldu. Dolayısıyla kendi ulusal bütçemizden karşılanacak şekilde 39 ilimiz için var olan bu eksiklik giderilmiş olacak.” dedi.

Son olarak IPARD I Programını kapattıklarını söyleyen Nazlı, 2015’in son çeyreğinde uygulanmaya başlanacağını ifade ettiği IPARD II Programı için girişimcileri yatırım yapmaya davet etti.