Kobilere 1 Milyon Destek

Geri ödemesiz 300 Bin TL Geri Ödemeli : 700 Bin TL Toplam 1 Milyon TL

KOSGEB’in Kobi Gelişim Destek Programı 2018 yılının ilk çağrısını yayınlamış bulunmaktadır. “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığıyla yayınlanan destek programına başvurular 24 Nisan – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Program kapsamında KOBİ’lerimize 300 Bin TL Hibe, 700 Bin TL Faizsiz kredi kullanma imkânı sunulmaktadır.

Destek Oranı:   %60

Üst Limiti :
         Geri ödemesiz 300 Bin TL Geri Ödemeli : 700 Bin TL Toplam 1 Milyon TL

Uygun Proje Konuları;

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında “REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRME” konusunda proje başvurusu yapabilecektir. Projenin “rekabet gücünü geliştirme” genel teması ile ilişkili aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içermesi ve proje hedef/ faaliyetlerinin seçilen strateji(ler) paralelinde oluşturulması gerekmektedir.

  • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
  • Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma
  • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
  • Pazarlama etkinliğini geliştirme Strateji
  • İhracat kapasitesini arttırma
  • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje Süresi:     En az 6 ay ve en fazla 12 aydır

Başvuru Tarihi: 24 Nisan – 22 Haziran 2018

Başvuru Koşulları:

  • 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde Net Satış Hasılatının en az 300 Bin TL olması.
  • 2017 Toplam Çalışan Kişi Sayısı ortalamasının en az 3 Kişi olması
  • Orta Yüksek ve İleri teknoloji imalat sektörlerinde işletmelerde yukarıdaki şartlar aranmaz.