Değerli Üyemiz;

KOSGEB’in Kobi Gelişim Destek Programı 2018 yılının ilk çağrısını yayınlamış bulunmaktadır. “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığıyla yayınlanan destek programına başvurular 24 Nisan – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Program kapsamında KOBİ’lerimize 300 Bin TL Hibe, 700 Bin TL Faizsiz kredi kullanma imkânı sunulmaktadır.

Destek Oranı:   %60

Üst Limiti :
         Geri ödemesiz 300 Bin TL Geri Ödemeli : 700 Bin TL Toplam 1 Milyon TL

Uygun Proje Konuları;

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında “REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRME” konusunda proje başvurusu yapabilecektir. Projenin “rekabet gücünü geliştirme” genel teması ile ilişkili aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içermesi ve proje hedef/ faaliyetlerinin seçilen strateji(ler) paralelinde oluşturulması gerekmektedir.

  • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
  • Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma
  • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
  • Pazarlama etkinliğini geliştirme Strateji
  • İhracat kapasitesini arttırma
  • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje Süresi:     En az 6 ay ve en fazla 12 aydır

Başvuru Tarihi: 24 Nisan – 22 Haziran 2018

Başvuru Koşulları:

  • 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde Net Satış Hasılatının en az 300 Bin TL olması.
  • 2017 Toplam Çalışan Kişi Sayısı ortalamasının en az 3 Kişi olması
  • Orta Yüksek ve İleri teknoloji imalat sektörlerinde işletmelerde yukarıdaki şartlar aranmaz.