Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), 13.09.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak ilan edildi.
Başvuruların son tarihi 13 Aralık 2017.
Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.
Destek kapsamında yeni yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası, kapasite artırımı veya teknoloji yenileme başvurularına 1.500.000 Türk Lirası, tamamlama projesi başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası hibe verilecek.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]